top of page


APIE 

Kristina Švenčionytė – aktorė, performansų kūrėja ir atlikėja, skulptūros studijų magistrė. Menininkė jungia įgūdžius, gautus teatre ir vizualią raišką, gilinasi į audiovizualinę kūrybą, teksto akustinės raiškos, garso ir vaizdo dermę. Pagrindinės kūrėjos temos – savęs pažinimas per kitą, visuomenės – individo santykis, susvetimėjimas, distancija, kylanti tarp sistemos ir žmogaus, tarp žmogaus ir žmogaus. Kūrėja kvestinuoja susikalbėjimo (ne)įmanomybę, vienatvės minioje, vienatvės vienumoje temas.
Ar šiame pasaulyje, kupiname užprogramuotų veiksmų, kuriuos atliekame, įmanomas nuoširdus veikimas dėl kito ir susikalbėjimas? Kiek individo (ne)buvimas svarbus visuomenei? Kiek iš tikrųjų mes svarbūs vienas kitam? Kas yra susikalbėjimas? Kas yra vienatvė, kodėl ji patiriama? Kas yra distancija ir kodėl ji atsiranda?
Autorė nagrinėja įtampos tarp žiūrovo ir performerio galią, jungdama vizualią kūrybą ir akustinę teksto raišką. Performansų ir instaliacijų kūrėja mezga tiesioginį ryšį su žiūrovu, užduoda nepatogius klausimus auditorijai, provokuoja tiesioginį akių kontaktą, įvairiapusiškai žadina ir dirgina žiūrovo jusles. Kristina Švenčionytė kuria intymią atmosferą tarp savęs ir žiūrovo, pasitelkia netikėtumo, nejaukos momentus, pauzes, tokiu būdu naikindama atstumą tarp kūrėjo ir publikos, priversdama maksimaliai priartėti vienam prie kito. Autorė savo kūryboje naudoja pačios rankomis kurtas skulptūras, instaliacijas, taip sukurdama naują, dažnai siurrealistinę, sapnišką erdvę žiūrovui. Taip pat Kristina savo darbuose naudoja savo kurtus tekstus, juos įgarsina. Jungdama vaizdo ir garso elementus, autorė kuria žiūrovui gilią, atmosferišką patirtį, kurioje jis turi galimybę pasijusti išskirtinai matomas, svarbus,  provokuojamas.

Anchor 1

Dėkui!

bottom of page